Passar Du In?

Passar Du In? Nicolaikyrkan, Nyköping, 2015

Dopfunten med ljudinstallation.
Dopfunten med ljudinstallation.
Kramare. "Kom och sätt dig och Passa In!"
Kramare. ”Kom och sätt dig och Passa In!”

 Om normalitet och utanförskap i relation till vem/vad vi tycker att vi är. Vad gör att vi passar in i ett samhälle? Vilka krav vs. Prestationer gör att vi får plats? Vilka sätter de villkoren i så fall och varför?
Vad svarar DU på frågan: PASSAR DU IN?
Installation och ljudverk i ett samarbete med Kajsa Engstrand. Interaktivt objekt i textil, ca 230 cm hög.

Hör svaren här: Ljudet från installationen Passar du in?

I samband med utställningen gjorde besökarna egna figurer i modellera som införlivades i utställningen. Under utställningsperioden växte antalet individer som Passade In och i augusti fanns mer än trehundra lerfigurer i utställningen.

Lerindivider. Lena Appel
Lerindivider. Lena Appel
Lerindivider. Av okänd.
Lerindivider. Av okänd.

Bilder från utställningen på både lerindivider och kramare finns att se på; Facebook – Passar Du In?

Konstnär