Coach Machine

Coach Machine, Forsbacka Bruk, Gävle, 2000
Objekt/installaion i fiberoptik och plexiglas. Visades på Forsbacka Bruk 2000 på utställningen Människan och Bruket. Ett interaktivt verk som ger ljus och kraft.

Coach Machine, Objekt/Installation
Coach Machine, Objekt/Installation
Objekt/Installation
Objekt/Installation

Har även visats på Länsmuseet, Gävle, 2000, Sandvikens Konsthall, Sandviken, 2000. Är inköpt av Gävle Kommun, placerad på ett av kommunens bibliotek.

Konstnär