Utställningar

Mitt konstnärskap är moment och betraktelser från mina upplevelser och erfarenheter. Tekniskt arbetar jag mest med bilder och objekt. Och jag blandar gärna olika material.
Det som engagerar mig är utanförskap och vad det är och innebär.
De udda existenser som finns, och som vi alla egentligen är. Är det egentligen någon som passar in i det gigantiska pussel vi skapat?
Förutom att ställa de här frågorna och belysa problematiken i att inte passa in, eller nå målen om man så vill. Har jag en önskan att förmedla hopp och kraft. Jag använder konsten till att verka för ett mildare synsätt på olikheter, och skapa en värld där alla får rum precis som vi är.

Konstnär