Är du normal?

Är alla normala här?
Det brukar jag fråga elever eller åhörare då jag pratar om mitt konstnärliga arbete eller föreläser med anledning av ”mitt uppdrag” som anhörig/mamma till barn med funktionsnedsättning. Det uppstår oftast ett spontant skratt och spridda neeej. Inte jag heller förklarar jag och det blir prat om vad det egentligen innebär. Jag brukar ta fram den här texten;

Lena Appel. "Are You Normal?"
Lena Appel. ”Are You Normal?”

normal (motsats: utomordentlig, extrem, abnorm, patologisk) regelrätt, (regel)riktig, korrekt, mönstergill; gängse, vanlig, ordinär, genomsnitts-, konventionell, reguljär, typisk; tidtabellsenlig; genomsnittlig, medelmåttig; (tekn., ibl.) normgivande, normenlig, standardiserad; själsfrisk, tillräknelig, sund, (fullt) klok, vid sina sinnens fulla bruk, vid sunda vätskor

Det har genom åren handlat mycket om det. Utanförskap som ett funktionshinder innebär både för den som är drabbad och anhöriga. Jag har gjort många verk som ställer frågor kring normalitet. Funderat kring vad som gör att vi fungerar eller inte fungerar i samhället.

Det är rätt roligt att konstatera att just det som många av oss kämpar med att INTE vara typ, gängse, ordinär, medelmåttig är det som kallas NORMAL, och det vill man ju vara…eller?

Risken/chansen är ju som ni förstår överhängande att mina blogginlägg kommer att handla om just detta på ett eller annat sätt. Känner ni att det inte angår er så vet ni att ni lugnt kan ignorera mina utskick, men kanske känner ni någon som kan vara intresserad?! Var då så snälla att tipsa om min sida, jag vill nå ut och behöver input. Och detta är ju trots allt ett s.k. socialt medium 🙂

Allt gott/Lena

Konstnär